English | Français
Erkin Üzerine
Köçekçe
Alexandra Ivanoff, Andante dergisi, Nisan - Mayıs 2009, Yıl: 6, Sayı: 39 (s. 30)

Eser, konser tarihi ve seslendirme bilgileri: IDSO Konseri, 20 Şubat 2009, Lütfi Kırdar Salonu, Şef: A. Rahbari

Andante dergisi eleştirmeni Ivanoff, İstanbul'daki konserlerin eleştirilerine yer verdiği yazısında, IDSO konserinde dinlediği Erkin'in "Köçekçe"si ile ilgili görüşlerini anlatıyor.

Alexandra Ivanoff

... Bu capcanlı konser, Ulvi Cemal Erkin’in ‘Köçekçe Süiti’ ile başladı. Müzik eğitiminin çoğunu Paris’te alan bestecinin, Doğunun ezgisel ve çoksesli dokusunu, Batı müziği çalgılarının bu dokuyu taklit edebilme yeteneği ile son derece etkin bir biçimde harmanladığını söyleyelim. Görsel sanatlarda bunun karşılığı ‘klasik oryantalist’ resimdir. Son derece renkli ve programlı olan yapıt, büyüleyici solo pasajları, içe işleyen dans ritimleri, göze çarpan zil kullanımı, doğunun modal gamları ve dokuz sekizlik ritimleri ile, büyük olasılıkla, Türkiye’nin müziksel geçmişini en mükemmel biçimde yansıtan yapıt....